• Forside
  • Aktuelt
  • Rekruttering til helse- og omsorgsyrker og framtidas næringssamarbeid

Rekruttering til helse- og omsorgsyrker og framtidas næringssamarbeid

Rekruttering til helse- og omsorgsyrker og framtidas næringssamarbeid

Rekruttering til helse- og omsorgsyrker og framtidas næringssamarbeid rundt Nordsjøen tema på Nordsjøkommisjonens temagruppe for smarte regioner.

Nordsjøkommisjonens temagruppe for smarte regioner hadde møte i Kristiansand 30.-31. oktober. Første dag av møtet var et seminar om hvordan en kan møte utfordringene med rekruttering av nye medarbeidere til helse- og omsorgsyrkene med eksempler fra Vest-Agder. Her ble både likestilling og fulltidsarbeid for helse- og omsorgsarbeidere, bedre karriereutvikling, også for menn i helse- og omsorgsyrkene, forholdet velferdsteknologi – ansatte, og inkludering av migranter i opplæring og arbeidsliv, inkluderte helse- og omsorgsfagene.

Dagen etter var fokus på utkastet til ny Nordsjøstrategi 2020-30, der temagruppa for smarte regioner er tenkt å arbeide mer med smart spesialisering og regional nyskaping, noe gruppas medlemmer sluttet seg til.

Møtet ble ledet av fylkestingsmedlem Beate Johnsen fra Vest-Agder, som er nyvalgt leder for gruppa. Fra Rogaland fylkeskommune deltok Kjartan Lindland fra næringsavdelingen og Geir Sør-Reime, som er rådgiver for temagruppa.

Del denne artikkelen på: