Ungdommens fylkesting konstitueres

Fire ungdommer fra Ungdommens fylkesting i Rogaland

Elise Kvilhaug, Håvard Sømme, Tomine Elisa Solli og Sindre Havn er fire av ungdommene som samles til helgens konstituering av nytt ungdommens fylkesting i Rogaland.

I helgen konstitueres Ungdommens fylkesting i Rogaland og ny ungdommens fylkesordfører skal velges. Sammen med ungdommer fra hele fylket skal de lage ny handlingsplan som setter ungdommens interesser på dagsorden.

Ungdommens fylkesting (UFT) er et rådgivende organ til Rogaland fylkeskommune, og skal gi ungdom reell mulighet til å påvirke i saker som gjelder de unges hverdag. UFT er partipolitisk uavhengig.

Over 40 engasjerte ungdommer fra hele Rogaland samles i helgen i Stavanger til konstituering av nytt Ungdommens fylkesting. Representantene er valgt av ungdommer i sine hjemkommuner, og Solveig Vik (16) fra Haugesund er innstilt som ny ungdommens fylkesordfører. Det skal også velges nytt ungdommens fylkesutvalg.

Lærerik erfaring

Sander Olsen (19) fra Sandnes har vært ungdommens fylkesordfører i to perioder, fra opprettelsen i februar 2018. Han beskriver oppgaven som lærerik, krevende og samtidig veldig kjekk. 

– Det ligger mye ansvar i vervet, men arbeidet har gitt resultater som jeg er veldig stolt av. Jeg har vært heldig som har fått jobbe med så mange flinke folk! Jeg har lært mye om politikk og samfunnsutforming, og ettersom jeg har vært med helt fra det ble opprettet til nå har jeg også fått lære mye om å bygge lag og skape en god organisasjon, sier Sander Olsen. 

Han er nå for gammel til å fortsette med Ungdommens fylkesting, men engasjementet tar han med seg videre til verv i Sandnes kommunestyre. Til ungdommene som skal fortsette i Ungdommens fylkesting har han følgende tips: 

– Ta vervet ditt på alvor. Les sakspapirene nøye, ta ordet i debattene og sett dagsorden på vegne av ungdommen.  Rogaland fylkeskommune trenger et velfungerende ungdommens fylkesting. UFT må være en ressurs for politikerne for å skape en god framtidspolitikk, og de flinke folkene som representerer ungdommene må også rekrutteres til å stille til fylkesvalg selv. 

Innholdsrik helg

Ungdommens fylkesutvalg (UFU) velges årlig, og er et utvalg på ni engasjerte medlemmer, som i stor grad sørger for UFTs daglige virke. Det nye ungdommens fylkesutvalg har sitt første møte onsdag 13. november på fylkeshuset i Stavanger. 

Ungdommene har en innholdsrik helg foran seg, med tett program fra lørdag morgen til søndag ettermiddag. Fylkesordfører Marianne Chesak holder åpningstale og fylkesrådmann Inge Smith Dokken skal holde en presentasjon om Rogaland fylkeskommunes oppgaver og rolle. Ungdommene skal få bedre innsikt i både regionalplan, folkehelse, næring, kultur, opplæring og samferdsel, for å nevne noe. Ellen Fjermestad, mobbeombudet i Rogaland vil også presentere årsrapporten for fjorårets skoleår. 

Fylkestingsrepresentantene Elin Schanche (H) og Kjartan Alexander Lunde (V) deltar for å svare på spørsmål fra ungdommene mens fylkesrepresentantene Anne Marie Lund (H) og Jonas Andersen Sayed (KrF) er mentorer for ungdommene gjennom helgens program. I tillegg deltar en rekke representanter fra fylkesadministrasjonens avdelinger.

 

Kort fakta:

Ungdommens fylkesting (UFT) er et rådgivende organ til Rogaland fylkeskommune opprettet 4. februar 2018, og skal gi ungdom reell mulighet til å påvirke i saker som gjelder ungdoms egen hverdag. Representantene i ungdommens fylkesting er valgt inn for og av ungdom i sin kommune. UFT samles fire ganger i året og hver høst velger de ungdommens fylkesutvalg (UFU) på det konstituerende møtet. UFU er et utvalg på ni engasjerte medlemmer, som jobber med å få til det ungdommens fylkesting har bestemt, og gjør arbeidet mellom hvert møte i ungdommens fylkesting. Møtene i ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg ledes av ungdommens fylkesordfører, og skal være så likt et fylkestingsmøte som mulig.

Del denne artikkelen på:

Den 9.-10. november samles ungdom fra alle kommuner i Rogaland for ungdommens fylkesting (UFT). Det er de valgte medlemmer som er innkalt. 1. vara er også invitert til å delta i fylkestinget.

Dette blir det første møtet for ungdommene som er valgt til å representere kommunene i perioden 2019/20.

Les mer >
Kontaktperson