Kurs i kostnadsberegning og tiltaksregistrering

Bilde fra Store Stokkavatn i Stavanger. Foto: Vegard Næss, Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune i samarbeid med Miljødirektoratet inviterer til kurs i tiltak, kostnadsberegning og tiltaksregistrering innen avløp og jordbruk.
Målgrupper: Kommuner, vannområder og Fylkesmannen.

Kurset er gratis ved forhåndspåmelding.

Bakgrunn og hensikt

Arbeidet med revidering av regional vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram for Rogaland vannregion starter nå opp. Alle sektormyndigheter har i dette arbeidet ansvar for å revurdere og fastsette tiltak innenfor sitt sektoransvar.

Behov for økt fokus på tiltak i forhold til landbruk og avløp.

Nasjonale føringer gitt i brev av 19. mars 2019 fra Klima- og miljødepartementet

Hensikten med kurset er at kommunene skal få veiledning i tiltaksvurderinger og økt kompetanse til å følge opp sitt sektoransvar i forbindelse med rullering av plan og tiltaksprogram.

Program

Påmeldingsfrist 24. november 2019.

Fristen for påmelding er dessverre utløpet
Vis innsendte svar »
Kontaktperson