Dette skjer i veke 43

Dette skjer i veke 43

Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal er inne i dei to siste dagane som fylkesordførar. Tysdag overlet ho fylkesordførarkjede til Marianne Chesak. Dette skjer i fylkestinget 22. oktober. Då blir fylkestinget for 2019-2023 konstituert, og ny fylkesordførar blir formelt valt.

Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal sin kalender

Måndag  21. oktober
Interne møte.

Tysdag 22. oktober
Kl. 12.00 Konstituerande møte, fylkestinget, Hotell Atlantic, Stavanger
Ny fylkesordførar og ny fylkesvaraordførar blir valt. Fylkestinget for 2019-2023 blir konstituert, og det blir formelt avgjort kven som skal sitje i dei ulike fylkeskommunale utvala.

Kalender til fylkesordførar Marianne Chesak

Onsdag 23. oktober
Kl. 10.00 - 14.00 Regionalt dialogmøte med kommunane: Jæren, Sandnes
Kl. 15.00 - 16.00 Møte: Arbeidsgruppe for barnerehabilitering, Stavanger

Torsdag 24. oktober
Kl. 06.30 - 17.00 Ekofisk 50 år, Ekofisk
Kl. 19.00 - 22.00 - Ekofisk 50 år mottaking, Stavanger Ledaal

Fredag 25. oktober
Kl. 08.00 - 09.00 AU-møte Vestlandsrådet
Kl. 11.00 - 14.00 Regionalt dialogmøte Ryfylke, Hjelmeland

Del denne artikkelen på: