Dette skjer i veke 45

Dette skjer i veke 45

Denne veka har det nye Fylkesutvalet sitt første møte, fylkesordfører Marianne Chesak deltek i styringsgruppemøte og forhandlingsmøte byvekstavtale Nord-Jæren, og økonomiplan 2020-2023 presenterast.

Fylkesordførar sin kalender

Fylkesordførar Marianne Chesak sin kalender i veke 45

Måndag 4. november
Kl. 08.00 -12.00    Interne møte
Kl. 12.00 - 14.00   Fylkesrådmannen presenterer økonomiplanen 2020 – 2023.

Tysdag 5. november
Fylkesutvalet

Onsdag 6. november
Kl. 09.00 – 14.00   Interne møte
Kl. 16.00 – 19.30   Styringsgruppemøte og forhandlingsmøte byvekstavtale Nord-Jæren

Torsdag 7. november
Heile dagen: Møte i NSC ExCom

Fredag 8. november 
Heile dagen: Møte i NSC ExCom

Laurdag 9. november 
Kl. 10.00 – 11.00  Hilse Ungdommens Fylkesting

Politiske møter 

Tysdag 5. november
Kl. 11.30 Fylkesutvalet, Fylkeshuset, Stavanger
 Sakslista
Her finn du oversikt over  dei nye politiske utvala 
 Sjå den politiske møtekalenderen.

Andre arrangement:

Tysdag 5. november: Økonomiplanen 2020-2023 presenterast
Kl. 12.00 - 14.00   Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset Stavanger

Laurdag 9. november: Ungdommens fylkesting
Kl 10.00  Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset Arkitekt Eckhoffs gate 1, 4010 Stavanger

 Møteinnkalling og saksliste

Del denne artikkelen på: