Preikestolen, Rogaland

Rogaland

Rogaland er et fylke med solide røtter i historien. Folk har bodd, arbeidet og funnet sitt næringsgrunnlag her siden isen trakk seg tilbake for over 10 000 år siden.
Selv om føttene er godt plantet i fortiden står ikke Rogaland stille. Fylket har siden den første «oljå» ble funnet på norsk sokkel i 1969, vært i første rekke i utviklingen. Vi har i dag stor kompetanse på olje og gass.

Tradisjonelt har primærnæringene stått sterkt i Rogaland. Jordbruk og særlig husdyrhold utgjør en stor del av næringsgrunnlaget. Med lang kystlinje er det også naturlig at utviklingen innen havbruk har skutt frem i fylket. Fiskeforedling og lakseoppdrett er viktig.